S pozdravom / Kind regards

logo

Jana BITOV?

marketing – grafik

News and Media Holding a.s.

Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5, Slovakia

e-mail:

+421 (2) 32153 101 • +421 (NNN) NNN NNN

+421 (2) 32153 101 • +421 (NNN) NNN NNN

Prosím, zvážte vplyv na životné prostredie pred tlačou tohto e-mailu

Please consider the environment before printing this e-mail